Ship routes for visiting the island of Amorgos

To Amorgos

To Amorgos (boat)
 • MONDAY
  AQUA SPIRIT 07:00 From Syros to Paros (8:30), Naxos (9:50) Donusa (11:50)
  Amorgos (12:50), control (13:40)
  or (alternately) Paros (8:30), Naxos (9:50) Folegandros (11:15), Rope (11:35) Koufonisi (12:25)
  Katapola (13:15) Amorgos (14:05)
  Skopelitis 14:00 by NAXOS for Irakleia Schinousa Koufonissi Donusa, Egiali (19:15)
  Katapola (20:15)
  BLUESTAR PAROS 17:30 Piraeus to Paros, Naxos, Donusa, Egiali (1:10)
 • TUESDAY
  Skopelitis 14:00 by NAXOS for Irakleia Schinousa Koufonissi, control (17:50)
  BLUE STAR PAROS 17:30 Piraeus to Syros, Paros, Naxos, Folegandros, rope, Koufonisi
  Katapola (2:50)
 • WEDNESDAY
  Skopelitis 14:00 by NAXOS for Irakleia Schinousa Koufonissi Donusa, Egiali (19:15)
  Katapola (20:15)
  BLUE STAR PAROS 17:30 Piraeus to Paros, Naxos, Donusa, Egiali (1:10)
  THURSDAY
  Skopelitis 14:00 by NAXOS for Irakleia Schinousa Koufonissi, control (17:50)
  BLUE STAR PAROS 17:30 Piraeus to Syros, Paros, Naxos, Donusa, Egiali (2:00)
 • FRIDAY
  Skopelitis 14:00 by NAXOS for Irakleia Schinousa Koufonissi, control (17:50)
  BLUE STAR PAROS 17:30 Piraeus to Paros, Naxos, Folegandros, rope, Koufonissi, control (2:00)
 • SATURDAY
  Skopelitis 14:00 by NAXOS for Irakleia Schinousa Koufonissi Donusa, Egiali (19:15)
  Katapola (20:15)
  BLUE STAR PAROS * 17:30 Piraeus to Paros, Naxos, Donusa, Egiali (1:10)
  BLUE STAR 2 ** 23:55 from Piraeus to Katapola (5:05), Patmos (7:25), Leros (8:35), Kos (10:20)
  Rhodes (13:25)
 • SUNDAY
  Skopelitis 11:30 from Santorini to Ios (13:30), control (16:00)
  BLUE STAR PAROS 17:30 Piraeus to Syros, Paros, Naxos, Folegandros, rope, Koufonisi
  Katapola (2:50)

* THE BLUESTAR PAROS OF SATURDAY FROM 15/06 UNTIL 09/09 ** THE BLUESTAR 2 OF SATURDAY FROM 01/07 UNTIL 08/09

From Amorgos

From Amorgos (boat)
 • MONDAY
  BLUE STAR PAROS from 6:00 KATAPOLA for Koufonissi Ropes, Folegandros, Naxos, Paros, Piraeus (15:00)
  Skopelitis from 6:00 KATAPOLA for AIGIALI (07:00) Donusa, Koufonissi Schinousa Irakleia
  Naxos (12:00)
  AQUA SPIRIT 12:50 from shore in order KATAPOLA (13:40) Koufonisi (14:50), Rope (15:40) Folegandros (16:00), Naxos (17:25), Paros (18.50), Syros (20:40) or (alternately) from 13:15 KATAPOLA for AIGIALI (14:05) Donusa (15:05), Naxos (17:05), Paro
  (18:30), Syros (at 20:30)
  Skopelitis 19:15 from shore in order Katapola
 • TUESDAY
  BLUE STAR PAROS 01:00 AIGIALI Astipalaia
  BLUE STAR PAROS 6:55 from the shore in order Donusa, Naxos, Paros, Piraeus (15:00)
  Skopelitis from 7:00 KATAPOLA for Koufonissi Ropes, Folegandros, Naxos (11:00)
 • WEDNESDAY
  BLUE STAR PAROS from 6:00 KATAPOLA for Koufonissi Ropes, Folegandros, Naxos, Paros, Piraeus (15:00)
  Skopelitis from 6:00 KATAPOLA for AIGIALI (07:00) Donusa, Koufonissi Schinousa Irakleia
  Naxos (12:00)
  Skopelitis 19:15 from shore in order Katapola
 • THURSDAY
  BLUE STAR PAROS 01:00 AIGIALI Astipalaia
  BLUE STAR PAROS 6:55 from the shore in order Donusa, Naxos, Paros, Piraeus (15:00)
  Skopelitis from 7:00 KATAPOLA for Koufonissi Ropes, Folegandros, Naxos (11:00)
 • FRIDAY
  BLUE STAR PAROS 01:00 AIGIALI Astipalaia
  BLUE STAR PAROS AIGIALI from 6:55 to Naxos, Paros, Piraeus (15:00)
  Skopelitis from 7:00 KATAPOLA for Koufonissi Ropes, Folegandros, Naxos (11:00)
 • SATURDAY
  BLUE STAR PAROS from 6:00 KATAPOLA for Koufonissi Ropes, Folegandros, Naxos, Paros, Piraeus (15:00)
  Skopelitis from 6:00 KATAPOLA for AIGIALI (07:00) Donusa, Koufonissi Schinousa Irakleia
  Naxos (12:00)
  Skopelitis 19:15 from shore in order Katapola
  BLUE STAR 2 ** 15:55 from KATAPOLA to Piraeus (21:10)
 • SUNDAY
  BLUE STAR PAROS * 01:00 AIGIALI Astipalaia
  BLUE STAR 2 ** 05:25 from KATAPOLA to Patmos (1:25), Leros (8:35), Kos (10:20), Rhodes (13:25)
  BLUE STAR PAROS * 6:55 from the shore in order Donusa, Naxos, Paros, Piraeus (15:00)
  Skopelitis 8:00 KATAPOLA of Santorini, Ios

* THE BLUESTAR PAROS FROM SUNDAY 15/06 UNTIL 09/09 ** THE BLUESTAR 2 from 01/07 UNTIL 08/09

SUPER JET

Note the dates!

Routes from Piraeus to Amorgos:

From 17/06 until 15/09, every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday:

from Piraeus (07:00) for Milos (9:30) Folegandros (10:30), Santorini (11:30)
Katapola (12:40) Koufonisi (13:15), Naxos (14:00), Mykonos (14:45)

June: 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
July: 1, 2, 3, 4,7,8,9,10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
August: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
September: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15

From Amorgos to Piraeus:
From 17/06 until 14/09

From (14:50), Naxos (15:40), Koufonissi (16:40), Katapola (17:15) to Santorini (18:50), Folegandros (19:45), Milos (21:00), Piraeus (23:50)

June: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29
July: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,31
August: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31
September: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Ship agency

Nautilus
Amorgos, tel +30 2285073032, fax: +30 2285073231
Katapola, tel +30 2285071201, fax: +30 2285071278